projecten

presentatie: Prezi
Opbouw van de gehele presentatie als visuele ondersteuning van de geschreven tekst, ontwerp van alle gebruikte afbeeldingen.

website: www.werkbedrijfnijmegen.nl
Opbouw en onderhoud van deze WordPress-based website. Ontwerp van alle grafische elementen, eindredactie over de tekstuele inhoud en adviserende rol binnen de organisatie.

intranet: UWV WERKbedrijf Nijmegen
Sinds januari 2011 is onze Sharepoint omgeving beschikbaar, deze heb ik in zijn geheel mogen inrichten. De opbouw is ruwweg in 3 fases gebeurd:

 • fase 1:
  Opzet basis kennisbank,  ruimte creëren voor- en plaatsen van de nieuwsbrieven. Links maken naar de managementinformatie; zowel persoonsgebonden stuurrapportages als vestigingsoverzichten.
  lancering van intranet, eerste ingebruikname door personeel
 • fase 2:
  Verder inrichten van de kennisbank, opzet van interactieve bestanden en sites voor verschillende gebruikersgroepen (agenda’s, lijsten en dergelijke).
 • fase 3:
  Vastleggen procedures en kennisoverdracht aan geselecteerde medewerker(s).

rhea's digitale onderkomen