WERKbedrijf Nijmegen – presentatie ‘arbeidsmarkt’

Afbeeldingen ontworpen voor een presentatie over situatie van de regionale arbeidsmarkt en de hierop geijkte dienstverlening van het Regionaal Mobiliteitscentrum Nijmegen.

©centicore.org

rhea's digitale onderkomen